ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Transautomatshop.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Trans-Automat Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:H-1162 Budapest, János u 34., cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám, Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-079092, adószáma: 10602098-2-42, elérhetőségek:vdo@transautomat.hu,

+36 1 405-1850, +36 1 405-1849 (a továbbiakban: Szolgáltató), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Megrendelő vagy Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.transautomatshop.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. A Trans-Automat. Kft. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tájékoztatást a Szolgáltató megadta.

1.2. A Trans-Automat Kft. Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Trans-Automat Kft. Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A jóváhagyás a rendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg. A megrendelése csak ennek az e-mailnek a megérkezését követően érvényes. A szerződés nyelve magyar.

A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: Trans-Automat Kft.

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1162 Budapest, János u.34.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: h-cs: 8-16:30, p: 8-14:30
 • Telefon: +36-1-405-1850, +36-1-405-1849
 • Internet cím: www.transautomat.eu
 • E-mail: vdo@transautomat.hu
 • Kapcsolattartó neve: Pintér Zoltán ( fenti elérhetőségen)

1.6. Termékkínálat meghatározás

A Trans-Automat Kft. által forgalmazott és az Online áruházon keresztül értékesített termékek speciálisan az autóiparhoz kötődnek, kiemelten a nehézgépjárművek és autóbusz ágazathoz.A tachográfok és alkatrészeik beépítéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság által feljogosított szervizműhely szükséges. Ez a műhelylista letölthető a www.transautomat.eu honlapunkról. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a nem szakműhelyben javíttatott vagy illesztett tachográf büntatést vonhat maga után. Kérdéseikre az ismert elérhetőségeinken szívesen adunk bővebb felvilágosítást.

Termékkategóriák:            

 • Digitális tachográfok
 • Analóg tachográfok
 • Tachográf korong és nyomtató papír
 • Tachográf alkatrészek
 • Adatletöltők és kiértékelő eszközök
 • Szervizberendezések
 • Fogyasztásmérők
 • Műszerek
 • Sebességkorlátozók
 • Akciós termékek


2. Regisztráció

2.1. A www.transautomatshop.hu webáruház oldalai regisztráció nélkül, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhető.
Az első vásárlás előtt Önnek nem kell minden esetben regisztrálnia. Amennyiben regisztrál írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

A regisztrációval Ön automatikusan elfogadja jelen üzletszabályzatunkat. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.

A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

2.2.A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Profil” menüpontban van ehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van, lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: „Beérkezett”).

3. Megrendelés és annak menete ismertetése

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett egy darabra vonatkozó nettó összeg, amely, minden esetben a hatályos általános forgalmi adó nélküli ár.A kosár megnyitásakor, a hatályos általános forgalmi adó egyösszegben kerül kiírásra, azaz 27%.A szállítási költség, amennyiben azt a szállítási módot választotta, annak ÁFA tartalma szintén hozzáadódik a termék/termékek ÁFA összegéhez. A vásárlást követően egy részletes szállítólevélben ,- az Ön által regisztrált email címre- visszaigazoljuk a vásárlást és annak részletes összeg tartalmát. A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, ez minden esetben a kosár tartalmával együtt feltüntetésre kerül. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait az adott termék leírása rögzíti.

3.2. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5.Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés nem utal a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben leírtakon túl bármilyen magatartási kódexre.

3.6.Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7 Megrendelés lemondása: az Ügyfél a megrendelés leadását követően, de még annak a futárszolgálathoz való eljuttatását megelőzően díjtalanul elállhat a megrendelésétől. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy az adott munkanapon (amennyiben hétvégén, munkaszüneti napon adja le rendelését az azt követő munkanapon) 13:30 óráig a megrendelők által a web áruházon keresztül beküldött megrendeléseket a Trans-Automat Kft. 15 óra 30 perckor elektronikus formában megküldi a futárszolgálat felé (Ezzel az informatikai adatcserével a megrendelés a futárszolgálatnak történő eljuttatását jelenti).

Ezek figyelembe vételével, megrendelőnek az adott napon 15 óráig költségmentesen van lehetősége lemondania megrendelését. A lemondást kizárólag írásban a vdo@transautomat.hu  e-mail címre elküldött levélben történhet meg. (A 15 órai lejárati időpontot a lemondó levélnek a Trans-Automat Kft. levelezési rendszerébe történő beérkezésének a dátuma határozza meg.) Ezen időpont után elküldött, vagy bármely más módon eljuttatott megrendeléstörlést a rendszerünk nem tudja figyelembe venni. A kiszállított áru szállítási díja a Megrendelőt terheli.

A szállítási  díj kifizetése: Trans-Automat Kft. a szállítási díjról számlát küld megrendelőnek, amelyet 3 munkanapon belül a számlán szereplő bankszámlára kell átutalni, vagy postai csekken befizetetni. A levél átvételének a megtagadása, ill. a fizetési határidő lejáratát követően egyszeri felszólítást követőn a követelésünket átadjuk jogi behajtásra, amely további behajtási díjat jogosult a Megrendelőre hárítani. Amennyiben a lemondási díj kifizetése a Megrendelő által késedelembe esik, úgy a Polgári Törvénykönyben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

3.8. Rendelés menete:

 • a kiválasztott termék kosárba helyezése
 • további vásárláshoz válassza „ vásárlás folytatása „ gombot. Amennyiben befejezte a vásárlást, ellenőrizze a darabszámot. Ha törölni akarja a kosár tartalmát, a mennyiséget kell lenulláznia, hogy a kosár tartalma törlődjön.
 • A vásárlás folytatása után a címet kell megadni és egyéb üzenetet itt írhat.
 •  Szállítási mód kiválasztása előtt a ÁSZF kockát jelölje be, utána választhat az: utánvét, GLS kiszállítás előre utalás után, személyes átvétel között.
 • Fizetési mód kiválasztás
 • Megrendelés elfogadása gombbal az áru megrendelésre kerül. Amennyiben eláll a vásárlástól, a kosár jelre kattintva látja a kosár tartalmát, melyet a mennyiség lenullázásával tud törölni.
 • A megrendelés beérkezéséről emailban értesítést kap.

 

4.Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából együtt kerülnek figyelembevételre. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja. A Trans-Automat Kft. szállító partnere a GLS illetve a Magyar Posta

GFLS Fuvardíj:                 0,1kg -20 kg             1.700,-Ft+Áfa

20 kg felett ingyenes kiszállítás Budapest területén, azon kívül eső területre 3.000,-Ft+Áfa

GLS Utánvét esetén:                                        2.150.- Ft+Áfa

GLS utánvét Bruttó 150.000.- Ft felett               4.100.- Ft+Áfa

Magyar Posta: Magyar Posta üzletszabályainak megfelelő díjak alapján

https://www.posta.hu/dijszabasok

 

4.2. A vásárlás kiegyenlítése utánvéttel lehetséges. Utánvétes fizetés esetén a csomag díja az átvételkor fizetendő közvetlenül a futárnak. Illetve lehetőség van az előre utalásra is, bankszámlaszámunk : CIB 10702301-24472801-51100005

Előre utalás esetén, a csomag átadása a teljes összeg beérkezése után történik meg. A sikeres banki tranzakcióról e-mail érkezik Ügyfél részére.

4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. A vállalt szállítási határidő a megrendelés leadásától függően 1-3 munkanap. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra között történik.

Figyelem: a futárszolgálat által történő kiszállítás esetén az üzemeltető Trans-Automat Kft. elhárít minden nemű kártérítési igényt, amely a futárszolgálat általi késedelmes, ill. meghiúsult kiszállításból ered.

4.4. A megrendelt termékek személyes átvételére is van lehetőség,
a H-1162 Budapest, János u.34 szám alatt.

Nyitva tartásunk: H-Cs 8-16:30, P: 8-14:30

4.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.6. A Megrendelő köteles a terméket átvenni a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltatóval leegyeztetett időben. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza és a 3.7-es pontban leírtak szerint az Ügyfél részére kiszámlázza. Ez  díj abban az esetben is a Megrendelőt terheli, amennyiben a futár megpróbálja kézbesíteni a csomagot, de a megrendelő elutasítja annak átvételét, vagy min. kétszeri telefonos egyeztetés esetén sem sikerül a személyes kapcsolatot felvenni, illetve a megrendelésben a Megrendelő által megadott szállítási címen átadni a csomagot. Amennyiben Megrendelő elutasítja az általa megrendelt termék átvételét a szállítás időpontjában, illetve a fentiek szerint nem sikerül a személyes kapcsolatfelvétel, ezen esetekben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni

4.7. Rendelését rendszerünkben 5 napig őrizzük. Amennyiben ezen idő alatt nem sikerül a megrendelővel kapcsolatba lépni, úgy rendelését töröljük a rendszerből.

5. Elállás joga, gyakorlásának a feltételei, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú Kormány rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (az átvétel időpontjának igazolása miatt), ill. kitöltött elállási nyilatkozattal (a nyilatkozat megtekinthető amennyiben ide kattint) együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, nem használt, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.

5.2. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technika okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú Kormány rendeletben foglaltak szerint. Kattintson ide …a melléklet megnyitásához.

5.3. Elállás esetén, Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, használt)

5.4. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére.


6. Garancia, szavatosság

6.1. Termékeinkre 12 hónapos  általános termék garanciát vállalunk, illetve a törvényben meghatározott 8 napos  pénz visszafizetési garanciát vállalunk. Használt vagy felújított termék esetén- melyet minden esetben megjelölünk a termék megjelenítésénél- a garancia időtartama 3 hónap.

6.2. A garancia nem érvényesíthető, ill. utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni abban az esetben, ha kézbesítéskor nem vizsgálta meg a csomagot! Kérjük, kézbesítéskor ezt mindenképpen tegye meg, és az esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, illetve hibásan teljesített rendelés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét ,és ne vegye át a terméket. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A garanciális időszak alatt a hibabejelentést email, illetve tértivevényes levél útján (az időpont igazolhatósága miatt) tegye meg!

6.3. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni vagy amennyiben a hiba igényli akkor a gyártó részére elküldeni bevizsgálására.

Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethet ő vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

6.4. Jelen ÁSZF 2.sz. mellékletét képezi a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről .

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása (ASZF_melléklet.pdf)

7.Egyebek

7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.transautomatshop.hu  webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése ill. és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügy fél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az adatok tárolásának időtartama 5 év. Az adatok törlését, illetve a hírlevél lemondását e-mailen lehet kérni. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. Megrendelő a regisztrációval az adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és magára

nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos Nyilatkozata itt érhető el: Adatvédelmi nyilatkozat

7.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.6.A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket

tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a rendezésére, szerződő Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budapesti XVI. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés).

Az Általános Szerződése Feltételek letölthető az alábbi linkre kattintva: Trans-Automat ÁSZF

2012. október


Kosár  

Nincs termék

Szállítás 0 Ft
ÁFA 0 Ft
Összesen 0 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

Kosár Fizetés

Gyártók